سنسورهای نوری - نور محیط، IR، UV سنسور

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
LX1971CLM Microsemi Corporation SENSOR OPT 520NM AMBIENT 8MSOP 1753
LX1972IBC-TR Microsemi Corporation SENSOR OPT 520NM AMBIENT 1206 1759
LX1970IDU Microsemi Corporation SENSOR OPT 520NM AMBIENT 8MSOP 2354
LX1973AIDU Microsemi Corporation SENSOR OPT 580NM AMBIENT 8MSOP 947
LX1971IDU Microsemi Corporation SENSOR OPT 520NM AMBIENT 8MSOP 1781