تجهیزات جانبی

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
LX9508 Microsemi Corporation ASSY CABLE INPUT CONN BACKLIGHT 2277
LX9507G Microsemi Corporation ASSY CABLE INPUT CONN BACKLIGHT 2067
LXMG1800_LS Microsemi Corporation AMBIENT LIGHT SENSOR BOARD ASSY 1807
LX9507 Microsemi Corporation ASSY CABLE INPUT CONN BACKLIGHT 2046
LX9506 Microsemi Corporation ASSY CABLE INPUT CONN BACKLIGHT 2723
LX9508G Microsemi Corporation ASSY CABLE INPUT CONN BACKLIGHT 2298
LX9502 Microsemi Corporation ASSY CABLE OUTPUT CONN BACKLIGHT 1037
LX9506G Microsemi Corporation INPUT CABLE ASSEMBLY 1806