انجمن ارزیابی - درایور LED

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
LX1990-02 EVAL Microsemi Corporation EVAL BOARD FOR LED DRIVER 926
LX1991-03EVAL Microsemi Corporation BOARD EVAL LED DRIVER 6 CHANNEL 2240
LX1990-03EVAL Microsemi Corporation BOARD EVAL LED DRIVER 2CHANNEL 3217
LX1991 EVAL KIT Microsemi Corporation KIT EVALUATION FOR LED DRIVER 868
LX1745 EVAL KIT Microsemi Corporation LED BACKLIGHT CONTROLLERS AND DR 1019
LX1990-02 EVAL KIT Microsemi Corporation LED BACKLIGHT CONTROLLERS AND DR 2093
LX1744 EVAL KIT Microsemi Corporation LED BACKLIGHT CONTROLLERS AND DR 1279
LX1990-02W EVAL Microsemi Corporation LED BACKLIGHT CONTROLLERS AND DR 551
LX1991-02EVAL Microsemi Corporation BOARD EVAL LED DRIVER 6CHANNEL 1257
LX1990-03 EVAL KIT Microsemi Corporation LED BACKLIGHT CONTROLLERS AND DR 2193
LX1990-03W EVAL Microsemi Corporation LED BACKLIGHT CONTROLLERS AND DR 2983