انجمن ارزیابی - DC / DC و AC / DC (خارج از خط) SMPS

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
LX1882-03 EVAL KIT Microsemi Corporation CHARGE PUMP 769
LX1734-01 EVAL KIT Microsemi Corporation DCDC CONVERTER 1595
LX1671 EVA KIT Microsemi Corporation KIT EVAL FOR SWITCHING REGULATOR 1603
LX1732-05 EVAL KIT Microsemi Corporation DCDC CONVERTER 3147
LX1918 EVAL KIT Microsemi Corporation DCDC CONVERTER 1516
LX1742 EVAL KIT Microsemi Corporation DCDC CONVERTER 2612
LX1741-01 EVAL KIT Microsemi Corporation DCDC CONVERTER 1040
LX1732-03 EVAL KIT Microsemi Corporation DCDC CONVERTER 685
LX1672 EVAL KIT Microsemi Corporation KIT EVAL FOR SWITCHING REGULATOR 2845
LX1735 EVAL KIT Microsemi Corporation DCDC CONVERTER 1085
LX1912 EVAL KIT Microsemi Corporation DCDC CONVERTER 2987
PD70201EVB25F-3 Microsemi Corporation POE PD MODULE 476
1: $60.92200
PD70201EVB25FW-3 Microsemi Corporation POE PD MODULE 523
1: $60.92200