تجهیزات کامپیوتر

کامپیوتر معمولا استفاده می شود صفحه کلید تجهیزات، ماوس، اسکنر و سایر تجهیزات ورودی؛